Ibadah Haji

Ibadah haji adalah proses mengubah sikap
Ketika menunaikan haji di Tanah Suci Mekah, adalah ibarat menghadiri sesi perkemahan, yang objektifnya adalah mengubah sikap, yang kurikulumnya ialah roh-roh yang terselindung di sebalik hukum hakam dan perlaksanaan ihram, wukuf, tawaf, saie dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment