Friday, July 15, 2016

Karisma: Sembahyang Yang Ditolak

Karisma: Sembahyang Yang Ditolak: Buku ini merupakan satu usaha untuk memperbetulkan konsep ibadah sembahyang kerana fenomena menunjukkan bahawa ibadah ini telah disa...

No comments:

Post a Comment