Wednesday, August 27, 2014

Buku Konsep Ibadah & Amal Soleh

Apakah dia ibadah. Apakah pengertian ibadah yang sebenarnya.
129 muka surat, RM12

Persoalan ini ditimbulkan kerana perkataan ibadah dalam Islam telah disalaherti oleh kebanyakan orang termasuk orang-orang Islam sendiri – beribadah selalunya diertikan sebagai amalan ketuhanan (ritual) iaitu mendirikan sembahyang, puasa, bersedekah dan sebagainya. Ibadah-ibadah ini adalah ibadah khusus, yang menjadi sebahagian kecil daripada konsep ibadah yang lebih luas lagi.
Konsep ibadah yang sebenarnya adalah mencakupi keseluruhan aktiviti manusia kerana Allah swt telah berfirman yang maksudnya,
‘Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku’. (ad-Zariyat: 56)
Begitu jelas ayat ini menyatakan bahawa Allah tidak mencipta manusia melainkan supaya mengabdi kepada-Nya; cara-nya mengabdi itu ialah beribadah. Bilakah masanya hendak beribadah, ini disebut oleh satu ayat lain yang maksudnya,
‘Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam’. (al-Anam 6: 162)
Ayat ini menggambarkan bahawa kita harus mengabdikan diri kepada Allah swt sepanjang masa bila disebut hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Dengan kata lain selagi manusia hidup sehingga mati harus dalam keadaan beribadah.
Secara tidak langsung ayat itu juga membawa maksud bahawa sekujur badan dengan segala anggota dan akal kita harus digunakan untuk mengabdikan diri kepada-Nya; tidak ada mana-mana bahagian anggota badan yang boleh kita gunakan untuk yang lain selain daripada Allah: akal kita, mulut kita dan segala anggota badan iaitu tangan, kaki dan pancaindera kita kesemuanya harus digunakan untuk mengabdikan diri.
Ini menunjukkan bahawa segala niat atau hajat hati, percakapan dan perbuatan kita mestilah hanya untuk beribadah sahaja. Jadi, sama ada kita sedang bercita-cita, berhajat untuk melakukan sesuatu, bekerja, makan minum, bermain, duduk, baring, berehat, tidur dan sebagainya harus dalam bentuk beribadah. Bagaimanakah caranya hendak menjadikan aktiviti-aktiviti tersebut dan lain-lain sebagai ibadah.
Pertama, jika kita lihat maksud kedua-dua ayat di atas tadi ialah bahawa kesemua agenda itu tadi kita niatkan kerana Allah menghendaki manusia mengabdi diri kepadanya. Kelihatannya inilah antara prasyarat untuk menjadikannya ibadah iaitu kerana Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan frasa kata kerana Allah itu! Inilah antara yang sangat penting yang hendak dibincangkan dalam bab ini. Kebanyakan kita menggunakan frasa kata ini dengan cara yang sembrono, tanpa mengetahui maksudnya yang tepat.
Antara lain lagi ialah agendanya, adakah semua perkara boleh dijadikan ibadah. Misalnya, adakah merokok itu boleh dijadikan ibadah, atau yang seumpamanya seperti mencuri, membuat orang tidak senang dengan kita, berkasar bahasa, bergurau dan lain-lain; agenda-agenda seperti contoh-contoh ini juga menjadi syarat untuk menjadikannya ibadah.
Untuk menjadikan ibadah agendanya adalah yang diredai Allah. Yang bermaksud bahawa sesuatu aktiviti itu mestilah dijalankan mengikut lunas-lunas yang digariskan dalam al-Quran, seperti yang diajarkan oleh Nabi saw iaitu dilakukan atas asas akhlak dan berjalan dengan betul. Pun begitu aktiviti yang walaupun dilakukan dengan cara berakhlak tetapi jika dengan tujuan yang tidak betul, tidak akan memberi manfaat mahupun menghalang kemudaratan, seperti melakukan sembahyang hajat untuk merosakkan orang lain tidak akan menjadi ibadah kerana tujuannya tidak betul.
Serupa juga halnya, jika sesuatu aktiviti itu tujuannya baik tetapi dilakukan dengan cara yang tidak berakhlak, maka tidak akan menjadi ibadah kerana Islam tidak menghalalkan cara. Misalnya untuk mengumpul dana bagi tujuan membantu golongan miskin tetapi dengan cara yang tidak berakhlak seperti menganjur pesta yang banyak mengandungi kemaksiatan, perjudian dan sebagainya.
RM12 Pos RM2

Jadi dapat dilihat di sini bahawa ada beberapa perkara yang harus dipenuhi untuk menjadikan sesuatu aktiviti itu ibadah.
Antaranya ialah niat harus ikhlas kerana Allah. Ungkapan ini walaupun ringkas tetapi menghendaki kefahaman yang tepat, kerana jika tidak niat ikhlas kita tidak kesampaian. Bagaimanakah anda hendak menjelaskan frasa kata kerana Allah itu. Jawapannya ada dalam buku Konsep Ibadah & Amal Soleh.
Selain kerana Allah ada 4 kriteria lagi yang harus dipenuhi untuk menjadikan sesuatu aktiviti itu ibadah. Jika anda seorang yang bercita-cita untuk mati dalam khusnul-khatimah ketahuilah kriteria-kriteria yang empat lagi di samping kerana Allah tadi.

No comments:

Post a Comment